آرشیو نویسنده: نوین بخار

بویلر صنعتی کوچک چیست؟

اغلب برای انتخاب دیگ های بخار از خرید بویلر صنعتی کوچک امتناع می کنند، و بدنبال خرید دیگ های بزرگ هستند. زمانی که صحبت از دیگ بخار می شود. میگویند هرچه اندازه آن بزرگ تر بهتر و قدرتمند تر است. این مسئله درست است اما در بسیاری از موارد بویلر صنعتی کوچک جوابگو است اما […]

دیگ بخار چیلر چیست؟

دیگ بخار چیلر بیشتر در چیلر های نوع جذبی مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که میدانید دو نوع چیلر وجود دارد، چیلر تراکمی و چیلر جذبی اساس کار آن با یکدیگر متفاوت است. انرژی مورد استفاده در چیلرهای تراکمی الکتریکی است، انرژی مورد استفاده در چیلرهای جذبی حرارتی است. بدلیل معایب چیلرهای تراکمی که […]

تاسیسات مکانیکی چیست؟

قبل از پرداختن به دیگ بخار تاسیسات مکانیکی توضیحاتی در مورد انواع تاسیسات را ارائه میدهیم سپس دیگ بخار بویلر صنعتی که در تاسیسات مورد استفاده قرار می گیرد را بررسی میکنیم. همچنین در این مقاله نکاتی مبنی بر خرید دیگ بخار تاسیسات مکانیکی را ارائه میدهیم. تاسیسات به انگلیسی HVAC این حروف مخفف کلمات (تهویه […]